Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2013

Phim Anh Ban Mai

Xem Phim Anh Ban MaiAnh Ban Mai

Biên đạo Đang cập nhật
Actor/Actress: Ái Châu, Diễm Châu, Trung Dũng, Khương Thịnh, Thanh Điền...
Sản xuất:: Đang cập nhật
Category: Phim Tình Cảm,Phim Tâm Lý,
Phim nước: Phim Việt Nam,
Time:: 32 Tập
Năm sản xuất: 2013

Nội dung phim: <p> Phim &Aacute;nh Ban Mai: Ban Mai l&agrave; c&ocirc; g&aacute;i dịu d&agrave;ng, xinh đẹp được cha mẹ v&agrave; chị g&aacute;i hết sức cưng chiều, c&ocirc; y&ecirc;u th&iacute;ch lĩnh vực thời trang n&ecirc;n xin v&agrave;o một c&ocirc;ng ty l&agrave;m người mẫu.Phim kể về Ánh Ban Mai Tại đ&acirc;y, Ban Mai gặp Ph&ugrave; Dung - một người mẫu đang nổi tiếng ở đ&acirc;y, ngay lập tức c&ocirc; kết th&acirc;n v&agrave; rất y&ecirc;u mến c&ocirc; bạn mới n&agrave;y m&agrave; kh&ocirc;ng hề biết c&ocirc; ta sẽ g&acirc;y nhiều đau khổ cho m&igrave;nh sau n&agrave;y.Bộ phim Ánh Ban Mai Phim &Aacute;nh Ban Mai bắt đầu những s&oacute;ng gi&oacute; khi Ph&ugrave; Dung lo sợ Ban Mai sẽ cướp đi vị tr&iacute; của m&igrave;nh n&ecirc;n c&oci! rc; li&ecirc;n tục h&atilde;m hại Ban Mai l&agrave;m c&ocirc; li&ecirc;n tục mất show v&agrave; c&aacute;c hợp đồng đ&oacute;ng phim. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ph&ugrave; Dung c&ograve;n ra sức quyến rũ L&acirc;m Đức Định - người y&ecirc;u của Ban Mai. Sau khi nhận ra bộ mặt thật của người bạn th&acirc;n Mai v&ocirc; c&ugrave;ng đau khổ v&agrave; c&agrave;ng đau khổ hơn khi biết Ph&ugrave; Dung ch&iacute;nh l&agrave; người chị em c&ugrave;ng cha kh&aacute;c mẹ với m&igrave;nh. Trong l&uacute;c đau khổ th&igrave; Trường lu&ocirc;n b&ecirc;n cạnh an ủi Mai n&ecirc;n hai người nảy sinh t&igrave;nh &yacute; với nhau. Phim&Aacute;nh Ban Mai tiếp tục s&oacute;ng gi&oacute; khi cuộc t&igrave;nh mới nở của Mai v&agrave; Trường phải đi đ! ến kết cuộc kh&ocirc;ng như &yacute; v&igra! ve; Trường phải lấy Linh Lan để l&agrave;m vui l&ograve;ng người cha đang bệnh của anh. Sau đ&oacute; gia đ&igrave;nh của Ban Mai c&ograve;n đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi Ph&ugrave; Dung đến nh&agrave; n&oacute;i ra sự thật c&ocirc; l&agrave; kết quả của mối t&igrave;nh vụng trộm của &ocirc;ng C&ocirc;ng - cha Mai v&agrave; b&agrave; Xuyến- mẹ c&ocirc;...</p>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét